Retouren

Retouren

Wijnspecialist.nl zet zich voor 100% in voor de kwaliteit van wijnen en service naar klanten toe. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met een bestelling en u deze retour wilt zenden. Op deze pagina leest u hoe u een bestelling retour kan sturen naar Wijnspecialist.nl

De kosten voor het retouren van producten komen voor rekening van de consument.

14 dagen herroepingsrecht

Conform de Nederlandse regelgeven en artikelen 6 tot en met 10 van onze algemene voorwaarden heeft u als consument het recht om uw bestelling zonder opgaaf van reden gedurende 14 dagen retour te zenden. Deze termijn gaat in op het moment dat u het product in ontvangst neemt.

Gebruik maken van het herroepingsrecht

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht kunt u uw bestelling aan ons retour zenden. Retourzendingen dienen in orginele staat en verpakking (zo redelijkerwijs mogelijk) aan ons retour gezonden te worden. U dient dan ook zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht kunt u het modelformulier voor herroeping gebruiken en opsturen naar info@wijnspecialist.nl. Zie voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

Modelformulier herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

–          Aan:

[ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

–          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

–          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–          [Naam consumenten(en)]

–          [Adres consument(en)]

–          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.